Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Chuyên ngành / Tổng quan ERP(Enterprise Resource Planning)

Tổng quan ERP(Enterprise Resource Planning)

1. ERP là gì ? ERP: Enterprise Resource Planning. 
Cách dễ hiểu nhất về ERP là: Hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp. Bao gồm:
– Nhân lực: Các yêu tố quản lý con người và tiền bạc (lương, chế độ, …).
– Vật lực:Tài sản, máy móc, trang thiết bị, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, …
– Tài lực:Tiền bạc, công nợ phải thu, phải trả, về dòng tiền, về đầu tư…
2. ERP trên thực tế ? 
Thực tế thì nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp vô cùng phong phú và không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạch định nguồn lực. Ví dụ như:
– Quản trị mối quan hệ khách hàng.
– Quản lý cổ đông.
– Quản lý chuỗi cung ứng.
– v.v…
Mặc dù không nằm trong khái niệm ERP, những vẫn được tích hợp vào ERP, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý doanh nghiệp. Tóm lại ta hiểu ERP là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, trong đó hoạch định nguồn lực (Nhân lực, vật lực, tài lực) là phần cơ bản.
3. Khác biệt giữa việc ứng dụng ERP và các phần mềm rời rạc ? 
Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác (như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý kho, quản lý bán hàng,…) là tính tích hợp.
ERP chỉ là một phần mềm duy nhất và các module của nó thực hiện các chức năng tương tự như các phần mềm quản lý rời rạc, nhưng các module này còn làm được nhiều hơn thế trong môi trường tích hợp. ERP là phần mềm mô phỏng và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp theo quy trình.
Tổng quan về ERP (Enterprise Resource Planning)
Cách tổ chức nhân sự theo phòng, ban của tất cả các doanh nghiệp hiện nay là cách tổ chức nhân sự theo từng nhóm mà doanh nghiệp cho là tốt nhất để có thể dễ dàng tác nghiệp và quản lý, phục vụ mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cách tổ chức theo phòng, ban này cũng rất khác nhau tùy từng doanh nghiệp, kể cả với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề. Khái niệm “quy trình” trong hoạt động của doanh nghiệp được hiểu như sau:
Nếu cơ cấu tổ chức theo phòng ban của doanh nghiệp được thể hiện theo chiều dọc thì các bước của quy trình lại được tổ chức theo chiều ngang. Một quy trình hoạt động của doanh nghiệp bao gồm nhiều bước, mỗi bước thực hiện một chức năng nào đó, mỗi bước có hệ thống thông tin hoặc dữ liệu đầu vào và có kết quả là hệ thống thông tin hoặc dữ liệu đầu ra.
Thông tin đầu vào của bước này là thông tin đầu ra của bước trước; thông tin đầu ra của bước này cũng là thông tin đầu vào của bước kế tiếp… Một điều dễ nhận ra là một quy trình hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các quy trình chính có thể liên quan đến nhiều phòng, ban của doanh nghiệp, tức là để cho quy trình hoạt động đến các bước sau cùng thì cần có sự tham gia về nhân sự từ nhiều phòng, ban.
Các phần mềm quản lý rời rạc thường phục vụ cho hoạt động của một phòng, ban cụ thể (như phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng nhân sự…) và như một “ốc đảo” đối với các phần mềm của phòng ban khác.
Việc chuyển thông tin từ phòng, ban này sang phòng, ban khác được thực hiện một cách thủ công (chuyển văn bản, …) với năng suất thấp và không có tính kiểm soát. Các module của ERP cũng phục vụ cho các phòng, ban nhưng hơn thế, nó giải quyết mối quan hệ giữa các phòng, ban khi mô phỏng tác nghiệp của đội ngũ nhân viên theo quy trình. Thông tin được luân chuyển tự động giữa các bước của quy trình và được kiểm soát chặt chẽ. Các báo cáo trên phần mềm ERP có thể lấy thông tin từ nhiều bước trong quy trình và thậm chí từ nhiều quy trình khác nhau. Cách làm này tạo ra năng suất lao động và hiệu quả quản lý thông tin rất cao cho doanh nghiệp.
 
4. Tại sao Chi phí triển khai ERP rất cao ? 
Đối với các công ty phần mềm, việc xây dựng hệ thống ERP khó hơn rất nhiều so với các phần mềm đơn lẻ. Giá trị lớn nhất và cũng là điều khó thực hiện nhất đối với các công ty phần mềm là xây dựng được tính tích hợp trên phần mềm. ERP vừa phục vụ cho tác nghiệp chi tiết của từng nhân viên, vừa giải quyết mối quan hệ tổng thể của tất cả các phòng, ban và nhân viên trong doanh nghiệp. Đòi hỏi các công ty phần mềm không chỉ cần các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tin học mà còn cần am hiểu về hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Phần mềm ERP tốt cũng chỉ quyết định chưa đến 50% sự thành công của dự án triển khai ERP cho doanh nghiệp. Yếu tố chủ quan của từng doanh nghiệp (như nhận thức và quyết tâm của ban lãnh đạo, hệ thống quản lý hiện tại, trình độ đội ngũ nhân viên…) quyết định tới trên 50% sự thành bại của dự án.
ERP là hệ thống phần mềm có phạm vi quản lý rộng trên toàn doanh nghiệp, do đó thời gian triển khai dự án có thể kéo dài (thường là từ 6 tháng đến vài năm).
Tất cả những yếu tố trên đây đẩy chi phí của các công ty phần mềm lên rất cao để có thể hoàn thành việc triển khai dự án cho doanh nghiệp. Do đó giá cả của các hệ thống ERP cao hơn nhiều so với việc trang bị nhiều phần mềm đơn lẻ cộng lại.
5. Phần mềm ERP: 
Mặc dù phần mềm ERP rất lớn, bao gồm nhiều module, tương ứng với từng phần hành, nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp (Phát sinh theo đặc thù ngành nghề, lĩnh vực, ..). Tuy nhiên ERP vẫn được phát triển theo 6 phân hệ chính, tương tác qua lại lẫn nhau.
– Quản lý nguồn nhân lực (eHRM – Human resource management).
– Quản lý tài sản, trang thiết bị (eASM – Asset management).
– Quản lý hàng hóa, chuỗi cung ứng (eGDM – Goods management).
– Quản lý sản xuất (eMFM – Manufacturing Management).
– Quản lý mối quan hệ khách hàng (eCRM – Customer relationship management).
– Quản lý tài chính (FAM – Financials management).
Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc thù riêng, hoặc mở rộng thêm các phân hệ (Module) khác:
– Quản trị chung.
– Quản lý cổ đông.
– v.v…
6. Triển khai ERP 
Một bộ giải pháp phần mềm được tiến hành song song hai thành phần:
+ Giải pháp.
+ Phần mềm ứng dụng.
Tuy nhiên với ERP doanh nghiệp và các hãng phần mềm cần thống nhất tổng và mô phỏng hóa có hệ thống các nghiệp vụ đang có và nghiệp vụ trong tương lai, để khi đưa ERP vào thực hiện, nó sẽ không phải là rào cản trong tương lai, mặc dù thời điểm hiện tại là hoàn hảo.
Tác giả: Bùi Tấn Hiền
Email: tan.hien@ymail.comClick vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
 

About AIC Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *