Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Thông tư / Thông tư 37/2017/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn

thong-tu-37_2017_tt-btc-quy-dinh-thong-bao-phat-hanh-hoa-don1

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in..

About Tình Marketing Online

Tình Marketing Online
Tác giả quyển sách Marketing Online - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng | Diễn giả, chuyên gia tư vấn, đào tạo Marketing Online | Hoạch định chiến lược Internet Marketing. Hotline: 0938 919 739 | Email: NhuanTriLuu@gmail.com

Check Also

Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ đăng ký phương pháp tính thuế Ngày 19/9/2017 Bộ tài ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *