Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Thông tư / Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thông tư 302/2016/TT-BTC Quy địnhh về lệ phí môn bài

thong tu 302 quy dinh le phi môn bai

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài… của Bộ tài chính, có hiệu lực từ 1/1/2017.

About Tình Marketing Online

Tình Marketing Online
Tác giả quyển sách Marketing Online - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng | Diễn giả, chuyên gia tư vấn, đào tạo Marketing Online | Hoạch định chiến lược Internet Marketing. Hotline: 0938 919 739 | Email: NhuanTriLuu@gmail.com

Check Also

Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ đăng ký phương pháp tính thuế Ngày 19/9/2017 Bộ tài ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *