Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Thông tư / Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

thong tu 130_2016_tt-btc huong dan luat thue gtgt, quan ly thue

Ngày 12/8/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB và quản lý thuế:

About Tình Marketing Online

Tình Marketing Online
Tác giả quyển sách Marketing Online - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng | Diễn giả, chuyên gia tư vấn, đào tạo Marketing Online | Hoạch định chiến lược Internet Marketing. Hotline: 0938 919 739 | Email: NhuanTriLuu@gmail.com

Check Also

Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ đăng ký phương pháp tính thuế Ngày 19/9/2017 Bộ tài ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *