Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hướng dẫn - Tiện ích / Thông báo nâng cấp phiên bản mới KT_ASC và QT_ASC theo thông tư 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014

Thông báo nâng cấp phiên bản mới KT_ASC và QT_ASC theo thông tư 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014

Thành phố HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2017
THÔNG BÁO
(V/v nâng cấp phiên bản mới KT_ASC và QT_ASC)
Kính gửi: Quí khách hàng và đối tác
Công ty Quốc Tế Mỹ thông báo đến quí khách đang dùng sản phẩm phần mềm kế toán KT_ASC và quản trị bán hàng QT_ASC do Công ty Quốc Tế Mỹ cung cấp.
I. Nội dung & phiên bản nâng cấp:
 
1. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
(Nâng Cấp Phiên Bản QT_ASC 7.8.0)
 
a). Vật tư, hàng hóa:
– Phân nhóm loại vật tư, hàng hóa hỗ trợ việc tạo mã vật tư, hàng hóa do trong quá trình sử dụng không thiết kế mã từ trái sang phải.
– Phân nhóm và sắp xếp theo nhóm cho các báo cáo kho:
+ Tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa
+ Bảng cân đối vật tư, hàng hóa
+ Báo cáo lãi gộp
– Thêm giá bán: Giá bán lẻ, giá bán sỉ, bán chậm trả, giá VIP
– Thêm giá mua: Để có cơ sở so sánh khi nhập hàng, bán hàng
– Thêm nút Ghi nợ trong ngày (hình thức thanh toán): Người dùng vẫn ghi nợ khi xuất bán hàng, chương trình tự động tạo luôn phiếu thu công nợ. Giúp cho người sử dụng không phải lập phiếu thu nợ cho những phiếu xuất bán hàng trong ngày.
b). Báo cáo số liệu
– Báo cáo từ ngày đến ngày, thay cho từ tháng đến tháng như các phiên bản trước:
+ Báo cáo cân đối hàng hóa
+ Báo cáo lãi gộp
+ Báo cáo tổng hợp đối tượng tài khoản
+ Báo cáo cân đối tài khoản
– Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng:
Tra cứu các thông tin liên quan về nhập hàng của 1 mặt hàng bất kỳ như giá cả, nhà cung cấp, Lô sản xuất, hạn dùng…
– Sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng:
Tra cứu các thông tin liên quan về xuất hàng của 1 mặt hàng bất kỳ như giá bán, người mua, doanh thu, giá vốn, lãi, lổ…
– Doanh thu theo nhân viên bán hàng: Thêm phần liệt kê phiếu giúp kế toán kiểm soát được danh sách phiếu bán hàng của từng nhân viên bán hàng trong ngày.
– Doanh thu theo khách hàng/đại lý: Thêm phần liệt kê phiếu giúp kế toán kiểm soát được danh sách phiếu nhận hàng của từng khách hàng trong ngày.
– Doanh thu theo tuyến bán hàng: Thêm phần liệt kê phiếu giúp kế toán kiểm soát được danh sách phiếu bán hàng của từng tuyến trong ngày.
– Tính tải trọng: Phục vụ cho việc vận chuyển hàng bán
+. Tải trọng trên toa hàng (phiếu giao hàng)
+. Tải trọng theo tuyến bán hàng
+. Tải trong theo nhân viên bán hàng
+. Tải trọng theo khách hàng
c). Chức năng phân quyền khóa ghi dữ liệu:
– Phân quyền các nút thêm, sửa, xóa theo người sử dụng. Chứng từ do người nào tạo ra thì chỉ có người đó sửa, xoá mà thôi.
– Phân quyền người quản trị hệ thống cho phép tất cả người dùng được phép thêm, sửa, xóa dử liệu đến một ngày nào đó do người quản trị qui định.
– Truy tìm chứng từ: Thêm thông tin người, ngày, giờ tạo sửa chứng từ
d). Đối tượng khách hàng, nhà cung cấp:
– Thêm các thông tin để quản lý khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, và có vùng ghi chú: để ghi các chi tiết liên quan đến đối tượng đó. Số dòng ghi không hạn chế.
– Quản lý thêm định mức nợ: Cho phép xuất hàng, cảnh báo xuất hàng hay ngăn chặn xuất hàng khi đối tượng khách hàng đã vượt quá số tiền nợ định mức qui định trước.
– In ấn được thông tin về khách hàng: In danh sách, in chi tiết.
e). Thêm phần phụ ghi khi nhập, xuất cùng với mã hàng: Để theo dỏi các chỉ tiêu như: Lô sản xuất, hạn dùng, kiện, bao…
f). Báo động tồn kho giúp cho nhà quản lý có chủ động kế hoạch nhập hàng
 
g). Phân tích chi phí kinh doanh lãi lỗ theo từng tháng để so sánh chi phí.
h). Các chức năng tự động hỗ trợ nhập liệu:
– Nhập mã khách hàng, nhà cung cấp trực tiếp khi nhập liệu mà không phải chọn trong danh sách.
– Tạo đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, kho hàng hóa trong bảng nhập liệu mà không cần phải thoát ra ngoài.
– Thêm phần chiết khấu bán hàng (%) theo từng mặt hàng trên Toa hàng (Phiếu giao hàng)
– Chọn/bỏ chọn thông báo xuất quá tồn, xuất quá công nợ cho phép, tự động ghi nội dung phiếu…
2. PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KT_ASC 9.2
(Cập nhật theo thông tư 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014)
 
a). Phân nhóm loại vật tư:
– Hỗ trợ việc tạo mã vật tư, hàng hóa không theo thiết kế từ trái sang phải.
– Phân nhóm và sắp xếp theo nhóm cho các báo cáo kho:
+ Tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa
+ Bảng cân đối vật tư, hàng hóa
+ Báo cáo lãi gộp
 
b). Báo cáo số liệu
– Báo cáo từ ngày đến ngày, thay cho từ tháng đến tháng như các phiên bản trước:
+ Báo cáo cân đối hàng hóa
+ Báo cáo lãi gộp
+ Báo cáo tổng hợp đối tượng tài khoản
+ Báo cáo cân đối tài khoản
– Sổ chi tiết mua hàng theo mặt hàng:
Tra cứu các thông tin liên quan về nhập hàng của 1 mặt hàng bất kỳ như giá cả, nhà cung cấp, Lô sản xuất, hạn dùng…
– Sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng:
Tra cứu các thông tin liên quan về xuất hàng của 1 mặt hàng bất kỳ như giá bán, người mua, doanh thu, giá vốn, lãi, lổ…
c). Chức năng phân quyền khóa ghi dữ liệu:
– Phân quyền các nút thêm, sửa, xóa theo người sử dụng. Chứng từ do người nào tạo ra thì chỉ có người đó sửa, xoá mà thôi.
– Phân quyền người quản trị hệ thống cho phép tất cả người dùng được phép thêm, sửa, xóa dử liệu đến một ngày nào đó do người quản trị qui định.
– Truy tìm chứng từ: Thêm thông tin người, ngày, giờ tạo sửa chứng từ
d). In sổ chi tiết tài khoản: (Mẫu sổ S20-DN)
– In cột số dư cho các đối tượng tài khoản có tính chất lưỡng tính (như: 131, 331…).
 
đ). In phiếu: Thu/Chi/Hạch toán
– Thêm dòng nội dung in phiếu (cho phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán) để in nội dung tổng quát cho những chứng từ có nhiều dòng định khoản với nhiều diễn giải khác nhau.
– Thêm nút “Tra cứu”: Giúp cho người nhập liệu chọn các chỉ tiêu Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế từ danh mục đối tượng có sẳn, nhằm tăng năng suất cũng như độ chính xác khi nhập liệu.
e). Giá thành sản phẩm:
– Cho phép phân bổ tài khoản 627 cho các đối tượng giá thành trên 154 bằng thủ công hoặc tự động phân bổ theo tỷ lệ %
– Tự tạo phiếu kết chuyển 621, 622, 623, 627 sang 154 theo từng đối tượng giá thành.
Kế toán Xây lắp:
– Thêm TK 623 – Chi phí máy thi công.
– Thêm báo cáo chi phí công trình, giá thành xây lắp, lãi gộp theo từng công trình.
f). Phân tích chi phí kinh doanh lãi lỗ theo từng tháng để so sánh chi phí phục vụ cho việc cân đối chứng từ.
 
g). Hoá đơn GTGT:
– In theo mẫu nhà in (mẫu đặt) hoặc hóa đơn cơ quan thuế bán.
– In theo mẫu do KT_ASC cung cấp (Người sử dụng tự sửa thêm các mã bí mật cho doanh nghiệp mình)
h). Khai thuế GTGT:
Copy dử liệu khai thuế GTGT đầu vào, GTGT đầu ra trên phần mềm sang file excell mẫu của chương trình kê khai tổng cục thuế.
i). Quyết toán tài chính: Theo Tháng, Quí tùy theo nhu cầu của đơn vị. Cuối năm thực hiện lại quyết toán năm theo cơ quan thuế.
k). Chuyển đổi biểu mẫu chế độ kế toán giữa QĐ 15 và QĐ 48 trên cùng dử liệu dể dàng.
3. Phiên bản chạy trên Window 7
– Giao diện đẹp, bộ soạn thảo biểu mẫu chuẩn.
– Dể dàng sao chép lưu trữ, tra cứu số liệu đã quyết toán trên bất kỳ máy vi tính nào.
II. Kinh phí nâng cấp:
– Nâng cấp lên Bản quyền phiên bản mới: 2.100.000 VND (Miễn phí đối với khách hàng còn trong hạn bảo trì).
– Phí chuyển số liệu từ phiên bản đang dùng lên phiên bản mới: 500.000 VND cho một lần chuyển.
Mọi chi tiết liên hệ: 077.3813229 – 077.8601828
Lý HiệpPhụ trách Kỹ thuật
Điện thoại: 091 7643133
Mrs Huyền Chăm sóc khách hàng
Điện thoại: ‎0934027788
Email: thuonghuyengogo@gmail.com
(Phiếu nâng cấp – mẫu dành cho kỷ thuật)
CÔNG TY QUỐC TẾ MỸ
Hộp thư góp ý !

About AIC Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *