Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Phần mềm kế toán / Phần mềm Quản trị bán hàng, quản lý công nợ QT_ASC

Phần mềm Quản trị bán hàng, quản lý công nợ QT_ASC

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ BÁN HÀNG, 

 

CÔNG NỢ & KHO HÀNG HÓA QT_ASC

 


ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM:

Là Phần mềm ứng dụng trong ngành thương mại: Siêu thị, nhà sách, quầy hàng, cơ sở kinh doanh…
Phần mềm xử lý toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại từ kho hàng hóa, mua, bán, điều chỉnh kho. Quản lý doanh thu bán hàng (chi tiết doanh thu mặt hàng, doanh thu theo nhân viên bán hàng…),. Quản lý công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng, hạch toán lãi, lỗ trong kinh doanh…

Phần mềm Quản trị bán hàng, quản lý công nợ QT_ASC

CÁC VẤN ĐỀ MÀ PM CHO PHÉP GIẢI QUYẾT:

Quản lý danh mục:

Danh mục hàng hóa, có hỗ trợ hệ thống mã vạch (Barcode)
Danh mục khách hàng, nhà cung cấp
Danh mục nhân viên bán hàng
Doanh mục kho hàng hóa, cửa hàng tiêu thụ…

Quản lý kho hàng hóa:
Mua hàng, bán hàng, đổi hàng, điều chỉnh kho hàng…
Khuyến mãi, chiết khấu bán hàng
Kiểm kê hàng hóa (hỗ trợ Barcode)

Quản lý doanh thu:
Theo dỏi chi tiết doanh thu theo mặt hàng
Theo dỏi doanh thu của từng nhân viên bán hàng
Theo dỏi doanh thu của từng khách hàng theo từng loại hàng
Theo dỏi doanh thu theo tuyến bán hàng
Chấm điểm nhân viên bán hàng
Tổng hợp doanh thu bán hàng theo ngày…

Quản lý công nợ:

Công nợ phải trả nhà cung cấp
Công nợ phải thu của khách hàng
Công nợ nội bộ…
Đối chiếu công nợ theo toa hàng
Công nợ chi tiết theo theo mặt hàng…
Theo dõi định mức công nợ

Quản lý khách hàng:
Xếp tuyến khách hàng
Xếp tuyến bán hàng của nhân viên bán hàng
Lập lộ trình bán hàng
Khuyến mãi tuần, tháng theo mặt hàng,theo doanh thu …

Hạch toán lãi, lỗ kinh doanh
Tập hợp và phân tích chi phí kinh doanh
Kết chuyển thu nhập tính lãi lỗ
Phân tích lãi gộp theo mặt hàng, ngành hàng
Quyết toán thuế với Nhà NướcLập trình thêm chức năng
Thực hiện các nghiệp vụ quản lý theo đặc thù
Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý
Phân tích hoạt động kinh doanh

Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí


Nguồn tin: www.QuocTeMy.com

About AIC Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *