Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Phần mềm kế toán / Phần mềm kế toán KT_ASC

Phần mềm kế toán KT_ASC

– Phiên bản được cập nhật theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh Nghiệp.

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ về việc “Qui định về hóa
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

 
Phần mềm kế toán KT_ASC

– Giúp lãnh đạo tự tin trong việc đưa ra quyết định về kinh doanh, tài chính.
– Khả năng cung cấp thông tin tức thời, giảm tối đa thời gian làm các báo cáo
– Giải tỏa sự hạn chế thông tin, giảm thiểu rủi ro vì phân tích số liệu và gia tăng lợi tức đầu tư doanh nghiệp.Đối với kinh doanh thương mại, mua bán hàng hóa:
– Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng
– Quản lý doanh số bán, chi tiết bán hàng
– In phiếu xuất, In hóa đơn GTGT theo Nghị định 51
– Quản lý chi phí kinh doanh

– Quản lý Kho hàng hóa
– Phân tích tỷ lệ lãi theo từng mặt hàng
– Phân tích giá bán, giá vốn hàng hóa
– Hạch toán lãi lỗ trong kỳ kinh doanh

– Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp
– Quản lý công nợ phải thu của khách hàng
– Quản lý nguồn vốn kinh doanh, TSCĐ, tài sản lưu động
– Khai báo thuế giá trị giá tăng…

Đối với đơn vị sản xuất & dịch vụ (Xây dựng, Chế biến, Sản xuất tính giá thành, Sản xuất theo đơn đặt hàng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn…):

– Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng
– Quản lý doanh số bán
– Quản lý chi phí kinh doanh
– Quản lý Kho hàng hóa
– Phân tích tỷ lệ lãi theo từng mặt hàng
– Phân tích giá bán, giá vốn hàng hóa

– Tập hợp chi phí giá thành theo sản phẩm (Công trình, hợp đồng xây dựng, sản phẩm sản xuất)
– Phân tích hiệu quả chi tiết giá thành sản xuất
– Hạch toán lãi lỗ trong kỳ kinh doanh

– Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp
– Quản lý công nợ phải thu của khách hàng
– Quản lý nguồn vốn kinh doanh, TSCĐ, tài sản lưu động
– Khai báo thuế giá trị giá tăng

KT_ASC® được thiết kế đáp ứng toàn bộ nhu cầu về hệ thống báo cáo theo quy định mới nhất của chế độ kế toán Việt . Các báo cáo nội bộ đa dạng và chi tiết nhất theo từng đặc thù của đơn vị.

KT_ASC® tự động hóa cao nhất.
Chỉ nhập số liệu đầu vào một lần giúp người sử dụng giảm tối đa thời gian xử lý các loại giấy tờ, sổ sách. Từ các chứng từ gốc ban đầu, hệ thống sẽ tự động tính toán và cập nhật dựa trên các thông số – quy trình mà chương trình hay người sử dụng đã định sẵn. Kết quả sẽ là thông tin đầu ra thông qua các báo cáo.

KT_ASC® liên tục nâng cấp chương trình theo sự phát triển của doanh nghiệp 


Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
 
Nguồn tin: www.QuocTeMy.com

About AIC Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *