Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Cảm nhận khách hàng / Phần mềm kế toán KT_ASC phù hợp với doanh nghiệp Việt

Phần mềm kế toán KT_ASC phù hợp với doanh nghiệp Việt

Chúng tôi rất mừng vì đã áp dụng giải pháp quản trị kế toán và hệ thống của công ty Quốc Tế Mỹ thông qua phần mềm  kế toán doanh nghiệp KT_ASCQT_ASC.

Về phần tính năng thì rất đơn giản dễ sử dụng, đặc biệt nó tự động hoàn toàn, giúp cho những người chưa biết kế toán hoặc biết kế toán như tôi vẫn hiểu và có thẻ thao tác được.

Đứng làm một giải pháp tuyệt vời về kế toán và quản trị dành cho doanh nghiệp Việt.

Rất cảm ơn công ty Quốc Tế Mỹ và các bạn kỹ thuật đã hỗ trợ Chúng tôi cài đặt và sử dụng.

Mrs Mến – Giám đốc công ty Liên Minh Toàn Quốc

About Tình Marketing Online

Tình Marketing Online
Tác giả quyển sách Marketing Online - Công nghệ Sản Xuất Khách Hàng | Diễn giả, chuyên gia tư vấn, đào tạo Marketing Online | Hoạch định chiến lược Internet Marketing. Hotline: 0938 919 739 | Email: NhuanTriLuu@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *