Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Du học / Định cư Úc

Định cư Úc

CÁC DIỆN VISA ĐỊNH CƯ VÀO ÚC
 Tiếng Anh không bắt buộc trong ba diện Visa này. Xin hãy lưu ý Visa 163 và Visa 165, do yêu cầu của hai loại Visa này dễ dàng hơn 
 
Định cư Úc

1.      VISA 132 ( Visa Thường trú nhân)
Yêu cầu visa

 Đương đơn có ý định kinh doanh tại Úc cần có sự bảo lãnh của chính phủ Úc (tại thời điểm này chỉ có chính phủ miền Tây Úc là cung cấp dịch vụ bảo lãnh này).
 Đương đơn phải là hoặc đã từng là chủ doanh nghiệp (sở hữu ít nhất 10% doanh nghiệp) trong vòng ít nhất 2 năm của giai đoạn 4 năm gần nhất.
 Đương đơn có tài sản ròng ít nhất là 400,000 đô la Úc trong thời gian ít nhất 2 năm của giai đoạn 4 năm gần nhất.
 Doanh thu của doanh nghiệp hiện tại phải đạt ít nhất 3.000.000 đô la Úc một năm trong ít nhất 2 năm của giai đoạn 4 năm gần nhất.
 Đương đơn và vợ/chồng phải có ít nhất 1.500.000 đô la Úc tài sản, tiền cá nhân sẵn sàng có thể chuyển ngay sang chính phủ Tây Úc giữ trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp visa.
 Đương đơn phải ở độ tuổi dưới 55 trừ khi được áp dụng điều khoản ngoại lệ.

Ghi chú: Mặc dù bộ phận di trú và quốc tịch chỉ yêu cầu đương đơn chuyển 1.500.000 đô la Úc sang Úc nhưng để được chính phủ bảo lãnh đương đơn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện yêu cầu của chương trình bảo lãnh, chính phủ Tấy Úc áp đặt các yêu cầu của họ như sau: Tiền tối thiểu chuyển vào chính phủ Tây Úc là 2.500.000 đô la Úc.
 Tuyển dụng ít nhất 5 nhân viên người địa phương.
 Thành lập doanh nghiệp mang lại lợi ích kinh tế cho chính phủ Tây Úc.

Tóm lại, nếu không có sự bảo lãnh của chính phủ thì đương đơn không thể nộp đơn xin visa vào bộ phận di trú.

Visa 163 – Diện chính phủ/vùng bảo lãnh cho chủ doanh nghiệp (tỉnh/bang) 
Hai bước để được cấp visa thường trú nhân
 
Bước 1 – Visa 163 (A)

 Đây là loại visa kinh doanh tạm thời chỉ cho phép đương đơn ở lại để điều hành kinh doanh tại Úc trong thời gian 4 năm. Yêu cầu của visa này như sau:
 Đương đơn có ý định kinh doanh tại Úc và có bảo lãnh của chính phủ Úc.
 Đương đơn là hoặc đã từng là chủ doanh nghiệp (sở hữu ít nhất 10% doanh nghiệp) trong vòng ít nhất 2 năm của thời gian 4 năm gần nhất.
 Doanh thu của doanh nghiệp hiện hữu phải đạt ít nhất 300.000 đô la Úc một năm.
 Đương đơn và vợ/ chồng của mình phải sở hữu ít nhất 250.000 đô la Úc tài sản ròng hoặc tiền có thể chuyển ngay cho chính phủ Úc để giữ trong vòng ít nhất 2 năm kể từ ngày được cấp visa.
 Đương đơn cần phải có ít nhất thêm 50.000 đô la Úc tài sản ròng hoặc tiền mặt để trang trải chi phí tại Úc.
 Đương đơn phải ở độ tuổi dưới 55 trừ khi được hưởng điều kiện ngoại lệ về tuổi theo quy định. 
Hoặc Visa 163 (B)
– 
Đương đơn có ý định kinh doanh tại Úc có sự bảo lãnh của đại diện chính phủ Úc.
 Đương đơn đang hoặc đã từng giữ chức vụ quản lý cao cấp cho một công ty trong vòng ít nhất 3 năm của giai đoạn 5 năm gần nhất. Đương đơn có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao cộng thêm 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực quản lý (Trong trường hợp đương đơn được đào tạo và tốt nghiệp các ngành liên quan đến công việc làm).
 Đương đơn và vợ/chồng phải có ít nhất 250.000 đô la Úc tài sản ròng hoặc tiền mặt có thể chyển ngay cho Chính phủ Úc giữ trong 2 năm kể từ ngày được cấp visa.
 Đương đơn cần phải có ít nhất thêm 50.000 đô la Úc tiền mặt để trang trải các chi phí tại Úc.
 Đương đơn phải ở độ tuổi dưới 55 trừ khi được hưởng ngoại lệ theo quy định.
 Nếu đương đơn được chấp thuận visa 163, đương đơn và vợ/chồng phải đến ở tại Úc và lập doanh nghiệp kinh doanh. Đương đơn sau đó có thể dùng doanh nghiệp này để nộp đơn xin visa thường trú nhân theo diện 892. Lưu ý là đương đơn hoặc vợ/chồng đều có thể là người đứng đơn xin visa 892 nếu đáp ứng được yêu cầu xin visa gồm:

Bước 2 – Visa 892   Doanh nghiệp của đương đơn tại Úc được đại diện chính phủ bảo lãnh.
 Đương đơn phải đã và phải tiếp tục duy trì quyền sở hữu doanh nghiệp tại Úc trong vòng 2 năm.
 Đương đơn và vợ/chồng phải cư trú tại Úc ít nhất 12 tháng trong vòng 2 năm gần nhất.
 Doanh thu của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 200.000 đô la Úc một năm (chỉ yêu cầu một năm) ngay thời điểm trước khi đương đơn đệ đơn xin visa 892.
 Đương đơn có 12 tháng trước khi đơn được cấp đạt một trong hai yêu cầu sau:
 Đương đơn có doanh nghiệp và tài sản ròng cá nhân là 250.000 đô la Úc.
 Doanh thu ròng của doanh nghiệp tại Úc tối thiểu phải đạt 75.000 đô la Úc.
 Đương đơn phải tuyển dụng một nhân viên toàn thời gian (nhân viên này phải là công dân hoặc thường trú nhân Úc, và nhân viên này không là thành viên trong gia đình). Tuy nhiên, nếu đương đơn chuyển nhiều hơn 400.000 đô la Úc vào chính phủ Tây Úc, hoặc xuất khẩu sản phẩm của Tây Úc thì có thể yêu cầu miễn trừ việc tuyển dụng lao động người địa phương.

Visa 165 – Diện tỉnh / bang bảo lãnh cho nhà đầu tư
Hai bước tiền đề để xin visa thường trú nhân

 Kế hoạch kinh doanh của đương đơn phải được chính phủ tỉnh/bang bảo lãnh và đương đơn có ý định sinh sống tại tỉnh bang này cho ít nhất 2 năm.
 Đương đơn có sổ sách, báo cáo một năm về kinh doanh hoặc quản lý đầu tư cho ít nhất 750.000 đô la Úc trong giai đoạn 5 năm gần nhất.
 Đương đơn sẵn lòng đầu tư số tiền 750.000 đô la Úc theo sự phê duyệt của chính phủ trong vòng 4 năm (có lãi suất).
 Đương đơn có tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp trị giá 1.125.000 đô la Úc (bao gồm cả số tiền 750.000 đô la Úc nêu trên).
 Đương đơn có đủ tiền để sinh sống tại Úc (thêm khoảng 250.000 đô la Úc).
 Các hoạt động kinh doanh của đương đơn chưa từng vi phạm luật định; và
 Đương đơn phải dưới 55 tuổi trừ khi được hưởng điều kiện ngoại lệ.

Bước 2 – Visa Thường trú nhân Visa 893 Diện nhà đầu tư được tỉnh/bang bảo lãnh (Diện cư trú)
 Đương đơn được chính phủ tỉnh/bang bảo lãnh.
 Đương đơn là nhà đầu tư có visa bảo lãnh của tình / bang.
 Đương đơn có mong muốn đầu tư 750.000 đô la Úc trong 4 năm.
 Đương đơn có thời gian sinh sống tại tỉnh/ bang bảo lãnh mình ít nhất 2 năm trong thời gian 4 năm gần nhất.
 Nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần đã niêm yết, đương đơn hoặc vợ/chồng phải sở hữu ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp.
 Nếu doanh nghiệp không là công ty niêm yết, và doanh thu hàng năm của công ty nhiều hơn 400.000 đô la Úc thì đương đơn và vợ/chồng phải sở hữu ít nhất 30% cổ phần của doanh nghiệp.
  Nếu doanh nghiệp không phải là công ty niêm yết và doanh thu hàng năm của công ty ít hơn 400.000 đô la Úc thì đương đơn hoặc vợ / chồng phải sở hữu ít nhất 51% cổ phần của doanh nghiệp.

Visa 160 và Visa 161
Tăng yêu cầu về tiền từ 500.000 đô la Úc trước đây lên 800.000 đô la Úc.

Visa 164
Tăng yêu cầu về tiền từ 250.000 đô la Úc trước đây thành 500.000 đô la Úc.  Visa 163
Loại bỏ điều kiện về quản lý cấp cao

Tăng yêu cầu về tiền từ 250.000 đô la Úc trước đây thành 500.000 đô la Úc.

Visa 164
Tăng yêu cầu về tiền từ 250.000 đô la Úc trước đây thành 500.000 đô la Úc.
Tất cả các thông tin trên đều được lấy từ các website của Chính phủ và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại địa chỉ:www.immi.gov.au 


Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
Click vào Free Download để tải phần mềm kế toán về dùng thử miễn phí
 

About AIC Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *